Wiersz dla Mikołaja

Wiersz dla Mikołaja

W środę 4 grudnia 2019r w naszym Przedszkolu odbył się wewnątrz przedszkolny konkurs recytatorski pt.; ,,Wiersz dla Świętego Mikołaja’

Impreza miała na celu zainteresowanie dzieci poezją, rozwijanie zdolności recytatorskich oraz wzmacnianie więzi rodzinnych podczas wspólnej nauki wiersza.

W konkursie wzięło udział 11 dzieci - 3,4 letnich oraz 24 dzieci – 5,6 letnich.

Przedszkolaki recytowały wiersze, które opowiadały o ważnej dla nas osobie Świętym Mikołaju – Patronie naszego Przedszkola. Podczas występów na scenie - dzieci  wspaniale zaprezentowały się w znanych i mniej znanych wierszach. Mali artyści wykazali się doskonałymi umiejętnościami recytatorskimi i aktorskimi.

Jury w składzie: Dyrektor Przedszkola Katarzyna Folga, nauczyciel Izabela Biela, Dyrektor Biblioteki Publicznej Małgorzata Dzidek,  rodzic Justyna Biela oceniało recytację dzieci.

Biorąc pod uwagę dobór i interpretację utworu, znajomość tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny jury postanowiło przyznać :

Grupa młodsza dzieci 3,4 letnie;

I miejsce: Hanna Jaśkowiec

II miejsce: Lena Kosek

III miejsce: Pola Ciaputa

Wyróżnienia: Mateusz Michalik oraz Nikodem Stręk

Grupa starsza dzieci 5,6 letnie:

I miejsce: Zuzanna Rogowska

II miejsce: Mikołaj Starzec

III miejsce: Joachim Jermaczek

Wyróżnienia: Martyn Jędrzejowska oraz Karol Biela

Nagroda specjalna Jury: Aniela Zasada.

Wszyscy uczestnicy za piękną recytację i udział w konkursie otrzymali gromkie brawa, pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Życzymy wszystkim przedszkolakom dalszych sukcesów, motywacji ale przede wszystkim dobrej zabawy podczas udziału w konkursach.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i zapraszamy ponownie za rok!