1% za 2019r

          

z podatku

dla PRZEDSZKOLA NR 2

im. Świętego Mikołaja w Sułkowicach

WYNIK AKCJI 1 %   ODPISÓW ZA ROK PODATKOWY 2018 

DLA PRZEDSZKOLA NR 2 W SUŁKOWICACH to 668,79 PLN

Kwota ta została wpłacona przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska na konto Rady Rodziców i zostanie przeznaczona na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych dla dzieci.

Wszystkim zaangażowanym Rodzicom serdecznie dziękujemy

 

i zapraszamy do kolejnej edycji akcji w 2019 r.:

„1% dla Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Sułkowicach”

Przypominamy, że:

przekazując 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, jaką jest Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska oraz wskazując w rozliczeniu PIT w odpowiedniej rubryce nazwę naszego przedszkola przyczynicie się Państwo, że te pieniądze trafią do Waszych dzieci.

Dlatego:

zwracamy się do Państwa z prośbą o pamięć i wsparcie inicjatywy na rzecz wyposażenia przedszkola w niezbędne pomoce dydaktyczne, literaturę dziecięcą oraz bieżącą działalność statutową przedszkola

w postaci dokonania 1% odpisu od podatku za rok 2019.

Wystarczy w rubryce "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego" wpisać:

numer KRS  0000052078 oraz w informacjach uzupełniających nazwę

naszego przedszkola "Przedszkole Nr 2 im. św. Mikołaja Sułkowice"