Nasza Kadra

Dyrektor

mgr Katarzyna Folga

Nauczyciel dyplomowany.

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie na Akademii Pedagogicznej w Krakowie - Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.
 • Studia podyplomowe na Akademii Pedagogicznej – Logopedia.
 • Kurs kwalifikacyjny – Organizacja i Zarządzanie Oświatą
 • Kurs kwalifikacyjny – Terapia pedagogiczna

 Nauczyciele

mgr Jadwiga Żak

Nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim – Pedagogika Wczesnoszkolna
 • Kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika
 • terapia pedagogiczna
 • organizacja i zarządzanie oświatą

 mgr Teresa Jasuba

Nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • Studia licencjackie na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach – Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Logopedią
 • Studia magisterskie w Wyższej Szkole Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach z siedzibą w Myślenicach – Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Terapią Pedagogiczną
 • Kurs kwalifikacyjny – terapia pedagogiczna
 • Kurs kwalifikacyjny –oligofrenopedagogika

 mgr Danuta Światłoń-Bielawa

Nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym – Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
 • Studia magisterskie na Akademii Pedagogicznej – Filozofia
 • Studia podyplomowe na AGH – Zarządzanie funduszami Unii Europejskiej
 • Certyfikat IELTS (International English Language Testing System)

 mgr Maria Teresa Światłoń

Nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • Studia licencjackie na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach – Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Logopedią
 • Studia magisterskie w Wyższej Szkole Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach z siedzibą w Myślenicach – Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Terapią Pedagogiczną
 • Kurs kwalifikacyjny – terapia pedagogiczna
 • Kurs kwalifikacyjny –oligofrenopedagogika

 mgr Izabela Biela

Wykształcenie:

Nauczyciel mianowany

 • Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza na Uniwersytecie w Szczecinie

 • Pedagogika przedszkolna  z zarządzaniem przedszkolem na Uniwersytecie Pedagogicznym im.KEN w Krakowie
 • Kwalifikacje językowe: CAE (Cambridge English:Advanced)

 mgr Monika Postawa

Wykształcenie:

Nauczyciel kontraktowy

 • Studia licencjackie - Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach - kierunek - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkona z terapią pedagogiczną.
 • Studia magisterskie - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie - kierunek - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Studia podyplomowe -Terapia pedagogiczna z arteterapią

 mgr Paulina Nędza

Wykształcenie:

Nauczyciel kontraktowy

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie - kierunek - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna   

 Personel:

 • Krystyna Latoń
 • Monika Piechota
 • Justyna Stręk
 • Barbara Sułowska
 • Władysława Światłoń
 • Krzysztof Krzywoń

Kuchnia:

 • Janina Judasz
 • Katarzyna Wojciechowska - Dzidek
 • Małgorzata Siuta

Sekretariat

 • Anna Sroka
 • Anna Wnęk - Szczepaniak

Obsługa strony www:

 • Monika Postawa

Redagowanie tekstów na stronę www:

 • Izabela Biela
 • Paulina Nędza
 • Maria Teresa Światłoń
 • Jadwiga Żak